Διαρροή υγραερίου από υπόγειο αγωγό στην ευρύτερη περιοχή των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης

Σήμερα και περί ώρα 10:40 διαπιστώθηκε διαρροή υγραερίου σε υπόγειο αγωγό μεταφοράς υγραερίου στην περιοχή του ΚΤΕΟ Θεσσαλονίκης κοντά στην οδό Πόντου.
 
Από την πρώτη στιγμή της διαπίστωσης ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της εταιρίας ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές που ενεργοποίησαν αντίστοιχα το Σχέδιο της πολιτείας για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Οι άμεσες ενέργειες της εταιρίας συνίστανται στην απομόνωση του αγωγού και στο σταμάτημα της διαρροής μέσω πλήρωσης του αγωγού με νερό. Οι ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν άμεσες ώστε να διακοπεί αμέσως και η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή και να δοθούν οδηγίες στους περιοίκους ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος.
 
Τα αίτια που προκάλεσαν τη διαρροή δεν είναι ακόμη γνωστά και θα διερευνηθούν, από ήδη συσταθείσα επιτροπή.