Αποτελέσματα ερευνητικής γεώτρησης Α1-NC210 στη Λιβύη

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε ανακοινώνει ότι η ερευνητική γεώτρηση A1-NC210, η οποία εκτελείται από την εταιρεία Woodside Energy (N.A.) Ltd (Διαχειριστή κοινοπραξίας με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και Repsol YPF) στην περιοχή παραχώρησης NC210 της λεκάνης του Μουρζούκ της Λιβύης, έφτασε στο τελικό προγραμματισμένο βάθος των 1.042 μέτρων.
Η ερευνητική γεώτρηση βρίσκεται 1.000 περίπου χιλιόμετρα Νότια της Τρίπολης (150 χιλιόμετρα νότια του παραγωγικού κοιτάσματος αερίου Al-Wafa) και εκτελείται από γεωτρητικό συγκρότημα της εταιρίας OD&E.
 
Με βάση τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων ηλεκτρικών μετρήσεων και δειγματοληψιών, εντοπίστηκαν επτά διακριτοί γεωλογικοί ορίζοντες που περιέχουν υδρογονάνθρακες.
Οι δοκιμές παραγωγής που έγιναν στο βαθύτερο γεωλογικό ορίζοντα, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη Αερίων Υδρογονανθράκων, με ημερήσια παραγωγή 5,5 εκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου (άνοιγμα βαλβίδας 52/64 ίντσες). Αυτή η παραγωγή υπολογίστηκε ότι, σε συνθήκες ανοικτής ροής και ατμοσφαιρικής πίεσης, αντιστοιχεί σε ημερήσια παραγωγή 19,9 εκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου.
 
H γεώτρηση εκτελείται από την εταιρεία Woodside Energy (N.A) Ltd, η οποία είναι ο Διαχειριστής της Κοινοπραξίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης «Έρευνας και Διανομής της Παραγωγής»  με τον Κρατικό Λιβυκό Οργανισμό Πετρελαίου  για  στην περιοχή NC 210 στο Murzuk της Λιβύης.
 
Τα μέλη της Κοινοπραξίας που μετέχουν σε αυτή την σύμβαση Έρευνας και Διανομής της Παραγωγής και τα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως εξής:
Woodside Energy (N.A.) Ltd          45% (Διαχειριστής)
Repsol Exploracion Murzuq, S.A.   35%
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.              20%