Ακύρωση Παραχώρησης έρευνας υδρογονανθράκων μεταξύ Κυβέρνησης Μαυροβουνίου και της JPK, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Σχετικά με δημοσιεύματα για το παραπάνω θέμα, επισημαίνονται τα ακόλουθα :
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η θυγατρική της JPK δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για τη πρόθεσή της να ακυρώσει τη συμφωνία παραχώρησης σε υποθαλάσσια περιοχή της Χώρας και τη πιθανή διενέργεια προκήρυξης νέου διαγωνισμού (Block 3 – περιοχή Ulcinj).
Ως γνωστόν και σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, η JPK έχει αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε τρεις περιοχές του νοτίου Μαυροβουνίου (Blocks 1 & 2 στην περιοχή Prevlaka και Block 3 στην περιοχή Ulcinj).  Από αυτές αμφισβητείται η υποχρέωση που αφορά γεωτρήσεις στο Block 3 – Ulcinj, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί από την JPK και τους συνεταίρους της κυρίως λόγω της δυστοκίας της Κυβέρνησης να ρυθμίσει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στο Μαυροβούνιο.
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει κατ΄ επανάληψη στα πλαίσια συνεχών διαβουλεύσεων ζητήσει από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να προβεί σε κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου εναρμονισμένου με τη διεθνή πρακτική.  Ανάλογες παραστάσεις έχουν γίνει και σε πολιτικό επίπεδο από την εκεί ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία.
Δυστυχώς, παρά τις μακροχρόνιες διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δεν υπήρξε έως τώρα θετική ανταπόκριση από τη κυβέρνηση του Μαυροβουνίου. 
Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Milo Djukanovic φέρεται να δηλώνει ότι ο νέος ενεργειακός νόμος αναμένεται να ψηφισθεί περί τα τέλη του 2006.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα αντιδράσει ανάλογα όταν λάβει επίσημη κυβερνητική ενημέρωση.