Υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης για Πατραϊκό

Υπεγράφη σήμερα η Σύμβαση Μίσθωσης για Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων  στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου από το επιχειρηματικό σχήμα που αποτελείται από τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (διαχειριστής - operator), Edison International S.p.A. και Petroceltic Resources Plc., μετά την κατακύρωση που ακολούθησε την υποβολή και αξιολόγηση της σχετικής προσφοράς τους από το ΥΠΕΚΑ.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονικό και τεχνικό στελεχιακό δυναμικό και έχουν συμμετάσχει και διεξάγει έρευνες πετρελαίου σε πολλές περιοχές στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης (Ελλάδα, Λιβύη, Αίγυπτος, Αλβανία, Μαυροβούνιο). Η Edison συμμετέχει σε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε μεγάλο αριθμό παραχωρήσεων στην Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή, με ημερήσια παραγωγή περίπου 53.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου και η Petroceltic, επίσης, σε περιοχές στη ΝΑ Ευρώπη και Μέση Ανατολή, με ημερήσια παραγωγή 25.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Η συνεργασία των τριών έμπειρων και οικονομικά εύρωστων εταιρειών παρέχει όλα τα εχέγγυα σε επιστημονικό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, για την επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό κόλπο.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και οι εταίροι τους, αμέσως μετά την επικύρωση της Σύμβασης από τη Βουλή,  θα προχωρήσουν στην έρευνα και εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου δυναμικού της περιοχής, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές μεθόδους, με πλήρη σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και τις υφιστάμενες δραστηριότητές τους.

Η υπογραφή αυτής της Σύμβασης Μίσθωσης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα καθώς επανεκκινεί τη διαδικασία έρευνας υδρογονανθράκων στη χώρα μας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ουσιαστική συμμετοχή του Κλάδου στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί, επίσης, σταθμό για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς τους επιτρέπει να δραστηριοποιηθούν σε ένα ακόμη επιχειρηματικό κλάδο στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητές τους σε όλο το φάσμα της ενεργειακής βιομηχανίας, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους σε διεθνές επίπεδο μέσω της συνεργασίας τους με εξειδικευμένες και δυναμικές πετρελαϊκές εταιρείες και δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι επενδύσεις αυτές θα συνεισφέρουν θετικά στη μελλοντική κερδοφορία του Ομίλου.

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και η κεφαλαιοποίησή τους ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Η Εταιρεία Edison, μέλος του EdF Group, είναι η αρχαιότερη ενεργειακή εταιρεία της Ευρώπης και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, προμηθευτές και εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ιταλίας, με δραστηριότητες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Συμμετέχει σε 95 παραχωρήσεις και η ημερησία παραγωγή της ανέρχεται σε 53.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο και η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται σε €5,1 δισ.

Η Petroceltic είναι εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Έχει έδρα στο Δουβλίνο και γραφεία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Επενδυτική Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (ΑΙΜ) και στην Αγορά Επιχειρηματικών Τίτλων του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας με κεφαλαιοποίηση €360 εκ. Οι τρέχουσες δραστηριότητές της επικεντρώνονται σε 11 περιοχές στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Αλγερία, Ιρακινό Κουρδιστάν και Αίγυπτο με ημερήσια παραγωγή 25.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες:
 

Ι. Γρηγορίου, Αν. Γενικός Διευθυντής

Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων

Τηλ.:     210-6302945

Email:   [email protected]  
 

Ε. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ.:     210-6302241

Email:   [email protected]
 

Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου

Τηλ.:     210-6302197

Email:   [email protected]