Τρία πρώτα βραβεία (GOLD) στο διαγωνισμό των Health & Safety Awards

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε με τρία πρώτα βραβεία (GOLD) στο διαγωνισμό των Health & Safety Awards για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στo νευραλγικό θέμα της Υγιεινής & Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Η σχετική εκδήλωση διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Boussias Communications και το περιοδικό Plant Management, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και την υποστήριξη του ΕΛΙΝΥΑΕ και του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.

Τα τρία πρώτα βραβεία αφορούσαν τις κατηγορίες Πετρέλαιο & Πετροχημικά, Πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης και Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας, μετά από υποβολή αντίστοιχων προτάσεων από τη Δ/νση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι οποίες αξιολογήθηκαν online από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής (Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, Κρατικών Φορέων και του Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Τομέα).

Ακόμη, σε ειδική τελετή που διοργάνωσε ο ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) στο Ευγενίδειο Ίδρυμα και παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μανιάτη, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε για άλλη μια φορά με το 3ο βραβείο στην κατηγορία Οργάνωσης και διοίκησης για τα περιβαλλοντικά θέματα.

Η διάκριση αυτή αφορούσε την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ως μέρος της υλοποίησης της στρατηγικής του για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η διάκριση στηρίχθηκε στα κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της οργάνωσης και διοίκησης του Ομίλου για τα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η διαρκής μέτρηση και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η δημοσιοποίηση αυτών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων και η ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων, η συνεπακόλουθη αποδοχή και η αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες.

Στην Επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν εκπρόσωποι Κρατικών φορέων, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Τομέα με γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος).