Τρία νέα έργα εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων κατακύρωσε η ΡΑΕ στην ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες

Στην ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ κατακυρώθηκαν και τα τρία (3) έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον, συμμετέχοντας στον σημερινό διπλό διαγωνισμό της ΡΑΕ για την «ΕΠΙΛΟΓΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 40 MW».

Η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία, περιελάμβανε δυο κατηγορίες έργων:

-  Έργα “Κατηγορίας I”, ισχύος κάτω από το 1 MW που δεν χρειάζονται Άδεια Παραγωγής, με δημοπρατούμενη ισχύ 4,8 MW και 

-  Έργα “Κατηγορίας II”, ισχύος πάνω 1 MW, για τα οποία δημοπρατήθηκαν 35,2 MW.

Στην ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ κατακυρώθηκαν τρία έργα, που αφορούν σε εγκαταστάσεις:

•    Φ/Β Συστήματος στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) των ΕΛΠΕ, συνολικής ισχύος 3,6 MW

•    Φ/Β Συστήματος στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 4 MW, καθώς και 

•    Φ/Β Συστήματος στην ΒΙΠΕ Καβάλας, ισχύος  1 MW.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμμετοχών του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, επεσήμανε:  «Υλοποιώντας την στρατηγική μας, για διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μίγματος μέσω ανάπτυξης σημαντικού χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατοχυρώσαμε σήμερα στο πλαίσιο του διαγωνισμού της ΡΑΕ 3 φωτοβολταικά έργα, συνολικής ισχύος 8,6 MW. Βούληση και φιλοδοξία μας είναι να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των Ανανεώσιμων, τα επόμενα χρόνια.»