Θετική η ανταπόκριση των αγορών στην έκδοση νέου, πενταετούς ομολόγου από τα Ελληνικά Πετρέλαια

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένου από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Συνολικά, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €375 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 4,875%, ενώ οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν σημαντικά το ζητούμενο ποσό, με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα €700 εκατομμύρια.

Σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς η οποία ολοκληρώθηκε εχθές.

Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν, μερικώς, για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2017 και, εν μέρει, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος.