Σύνθεση του μισθολογίου της εταιρείας

 
 
Ύστερα από εκτεταμένες αναφορές στα ΜΜΕ σχετικά με το προτεινόμενο από την εταιρεία, εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για τους νεοπροσλαμβανομένους, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα για αποκατάσταση της πραγματικότητας και για την αποφυγή περαιτέρω λαθεμένων και ενδεχομένως εσκεμμένων εντυπώσεων :
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνει σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στη συλλογική σύμβαση εργασίας 17,7 μισθούς ετησίως, σε αντίθεση με τις άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις.
Συνεπώς το αναφερθέν μισθολογικό κλιμάκιο των 610,00 ευρώ το μήνα αναγόμενο στην ίδια βάση με την ΓΣΕΕ (14 ετήσιους μισθούς) αντιστοιχεί σε 771 ευρώ και είναι κατά 20 % υψηλότερο.
Επισημαίνεται ότι στο παραπάνω μηνιαίο μισθό δεν περιλαμβάνεται το ανθυγιεινό επίδομα των 170 ευρώ (πολλαπλασιαζόμενο και αυτό με 17,7).
Επίσης δε οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα απολαμβάνουν και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα όπως διατακτικές Χριστουγέννων και Πάσχα, εκδρομές προσωπικού, σίτιση και επί πλέον ασφαλιστικές καλύψεις και ημέρες αδείας.
Σημειώνεται δε, ότι οι μόνες προσλήψεις που έχουν γίνει είναι αυτές που προκηρύχθηκαν μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ του 2003.