Συνέδριο Πωλήσεων 2016 ΕΚΟ ΑΒΕΕ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

H αναβάθμιση του ρόλου των Πωλήσεων αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αύξηση του μεριδίου αγοράς σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως προέκυψε κατά τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου Πωλήσεων EKO & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο “Poseidon Resort”, στο Λουτράκι.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αναλύθηκαν τόσο η επιτυχημένη περυσινή χρονιά, όσο και οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι προσπάθειες επίτευξης των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί για το 2016.  Στο συνέδριο, το οποίο διήρκεσε τρεις ημέρες, παραβρέθηκε όλο το στελεχιακό δυναμικό των Πωλήσεων που εκπροσωπεί τα σήματα ΕΚΟ και ΒΡ στην Ελλάδα, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή  του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε κ. Στάθη Τσοτσορού και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, οι οποίοι παρακολούθησαν τις εργασίες.

Κατά την διάρκεια του 5ου Συνεδρίου Πωλήσεων EKO & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ πραγματοποιήθηκαν πολλές εστιασμένες δράσεις, όπως “team building activities”, αλλά και ομιλίες από εξωτερικούς συνεργάτες. Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδείχτηκε για ακόμα μια χρονιά η συμμετοχή των Συνέδρων, των οποίων όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις καταγράφηκαν και ομαδοποιήθηκαν για περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να  εξετασθούν οι τρόποι βελτίωσης της λειτουργίας όλων των Διευθύνσεων Πωλήσεων της Εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟ & Ελληνικά Καύσιμα κ. Παναγιώτης Πετρούλιας συνόψισε τη στρατηγική της Εμπορίας και ανακοίνωσε ότι, στο εξής το Συνέδριο Πωλήσεων θα πραγματοποιείται κάθε έξι (6) μήνες, καταδεικνύοντας έτσι και την βαρύτητα που δίνει η νέα Διοίκηση στις Πωλήσεις.

Από τη πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, επεσήμανε:  «Η ανάπτυξη των Εμπορικών εταιριών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, δηλαδή της ΕΚΟ και της ΒΡ, περνάει υποχρεωτικά μέσα από τα Τμήματα Πωλήσεων, τα οποία αποτελούν κρίσιμο μέρος της εταιρίας. Στο πλαίσιο της νέας μας πολιτικής, η αναβάθμιση του ρόλου των Πωλήσεων, αποτελεί στρατηγικό πυλώνα, προκειμένου η Εγχώρια Εμπορία να συνεχίσει την επιθετική αύξηση του μεριδίου της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σημαντική θα είναι και η συμβολή της νέας οργανωτικής δομής και της στενής συνεργασίας όλων των τμημάτων της  Εγχώριας και της Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου, που υποστηρίζουν τα σήματα της ΕΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.»