Συμμετοχή στην εταιρεία ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Ε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα στο Χ.Α. τη συμφωνία για συμμετοχή της με ποσοστό 25 % στην εταιρεία ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Ε., η οποία πρόκειται να ιδρύσει στην Ελλάδα μονάδα παραγωγής βιοντήζελ με δυναμικότητα 100.000 τόνων / ετησίως για τη κάλυψη αναγκών της ελληνικής αγοράς και εξαγωγές σε άλλες χώρες.
Στην ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Ε. θα συμμετέχουν, με ποσοστό επίσης 25 % εκάστη, και οι εταιρείες ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ.
Η μονάδα θα δημιουργηθεί σε χώρο του εργοστασίου SOVEL του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον Αλμυρό Μαγνησίας.
Η επένδυση, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία διυλιστηρίου φυτικών ελαίων δυναμικότητας 300 τόνων / ημερησίως, μονάδα απόσταξης γλυκερίνης, μονάδα διεστερεοποίησης (βιοντήζελ) και βοηθητικές εγκαταστάσεις (ατμογεννήτριες, βιολογική επεξεργασία κλπ).
Με τη συμμετοχή της στο έργο αυτό, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποδεικνύει εμπράκτως τη στήριξή της στην αειφόρο ανάπτυξη  στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της πολιτικής.
Επιπλέον η Διοίκηση της εταιρείας επεσήμανε ότι η εν λόγω συμφωνία είναι μέρος των σχεδίων ανάπτυξης του Ομίλου αναφορικά με την αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της ισοζύγιο.