Σχολιασμός δημοσιευμάτων σχετικά με την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας πετρελαίου στη Δ. Ελλάδα

Ο όμιλος εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» με αφορμή δημοσιεύματα για πιθανή εμπλοκή στον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας πετρελαίου στη Δ. Ελλάδα (Άρτα – Πρέβεζα, ΒΔ Πελοπόννησος και Αιτωλοακαρνανία) ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνει τα εξής:

1) Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» είναι ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος ελληνικός ενεργειακός Όμιλος με ετήσιο κύκλο εργασιών 10 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Έχει αναμφισβήτητα την οικονομική επάρκεια, τα μέσα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να εγγυηθεί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όφελος της χώρας, της οικονομίας και της εταιρείας μας.

2) Ο όμιλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» έχει διεξάγει επιτυχώς έρευνες για υδρογονάνθρακες από το 1975 μέχρι σήμερα σε 39 περιοχές σε Ελλάδα, Αίγυπτο, Λιβύη, Αλβανία και Μαυροβούνιο στις οποίες ανακαλύψαμε κοιτάσματα με πάνω από 200 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο. Το θέμα της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας έχει ήδη κριθεί θετικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση της 5ης Ιουνίου.

3) Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση της επιλογής. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ έχει υποβάλλει τις τελικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τις περιοχές Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησο, οι οποίες έχουν συνταχθεί με αμιγώς επιχειρηματικά, περιβαλλοντικά και επιστημονικά κριτήρια συνεκτιμώντας, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης στις προηγούμενες προσφορές μας.

4) Αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης με απόλυτα αξιοκρατικά και επιχειρηματικά κριτήρια. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση ιδιαίτερα υψηλών επενδύσεων στην έρευνα και αισιόδοξοι για το τελικό αποτέλεσμα στοχεύοντας στην ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαίου το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που θα αποτελέσει κομβικό σημείο στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας.