Πρώτο και Δεύτερο βραβείο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο θεσμό HR Excellence Awards (HREΑ) 2014

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε στο θεσμό HR Excellence Awards  (HREΑ) 2014, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ),  αποσπώντας  δύο βραβεία:

Πρώτο βραβείο (GoldAward) στη θεματική ενότητα Ηγεσία (HR Leadership), στην κατηγορία Ηγεσία και Αριστεία στο Ανθρώπινο Δυναμικό (Leadership&People Excellence).
Δεύτερο βραβείο (SilverAward) στη θεματική ενότητα Ηγεσία (HR Leadership), στην κατηγορία Εκπαίδευση & Ανάπτυξη (Training&Development)

 Το ΕΙΜΑΔ / ΕΕΔΕ καθιέρωσε το θεσμό HR Excellence Awards με την επιδίωξη να ενθαρρύνει και να στηρίξει  έμπρακτα όσους ασχολούνται με το Ανθρώπινο Δυναμικό, θέτοντας το πλαίσιο για τον εντοπισμό, την ανάδειξη, τη δημοσιοποίηση και την επιβράβευση πρωτοποριακών και επιτυχημένων πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση στον Τομέα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πρώτη διάκριση, στην ενότητα Ηγεσία και Αριστεία στο Ανθρώπινο Δυναμικό, επιβραβεύει τις στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στις Εργασιακές Σχέσεις, που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Μετεξέλιξης του Ομίλου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή του, μέσω της ευθυγράμμισης των προσπαθειών των εργαζομένων στην επίτευξη του οράματος, της στρατηγικής και των επιχειρησιακών στόχων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ.

Η δεύτερη  διάκριση, στην ενότητα Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, αναγνωρίζει ότι, με την ίδρυση της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΠΕ και την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων EDGE και EDGE Commercial, στα οποία συμμετείχαν εσωτερικοί εισηγητές -στελέχη του Ομίλου αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ενδο-ομιλικής εκπαίδευσης και προάγοντας το πνεύμα συλλογικότητας και εξωστρέφειας, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επενδύουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο  την ΑΡΙΣΤΕΙΑ σε όλους τους τομείς.

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται σε αναγνώριση, από έναν επίσημο θεσμό, της μακροχρόνιας και συνεχούς επένδυσης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο ανθρώπινο δυναμικό του, που αποτελεί το πολυτιμότερο περιουσιακό του στοιχείο.