Πρόγραμμα Απασχόλησης Διακεκριμένων Ελλήνων Πτυχιούχων

Προσφέρουμε απασχόληση στους Άξιους της Νέας Γενιάς!

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει τους νέους, με μια σειρά συντονισμένων και στοχευμένων δράσεων. Αυτή τη φορά, σχεδίασε και υλοποιεί το πρωτοποριακό «Πρόγραμμα Απασχόλησης Διακεκριμένων Ελλήνων Πτυχιούχων», επενδύοντας  σ’ εκείνους που με την αξία και τις προσπάθειές τους διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της Ακαδημαϊκής τους πορείας.

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που, μέσα από μια αξιοκρατική διαδικασία, δημιουργεί και προσφέρει στην πράξη ευκαιρίες για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη, επιβραβεύοντας την αριστεία και τις υψηλές επιδόσεις 15 νέων Ελλήνων αποφοίτων Ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Η υλοποίηση του Προγράμματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014, προσφέροντας απασχόληση για τους επιλεγέντες Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς και πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών και Marketing στις οργανωτικές μονάδες και εταιρείες του Ομίλου, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους στην πράξη, ανοίγοντάς τους νέους ορίζοντες.

«Ο βαθμός ανταπόκρισης υποψηφίων στο πρόγραμμα αυτό, με υψηλό το επίπεδο των τυπικών τους προσόντων, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και μας ενθαρρύνει να υλοποιούμε παρόμοιες δράσεις στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου. Η αριστεία σε όλους τους τομείς, σε συνδυασμό με τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό του Ομίλου μας, προάγουν το τρίπτυχο ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ANAΠΤΥΞΗ σαν βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής μας κουλτούρας. Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους, τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κος Γιάννης Κωστόπουλος.