Παρουσίαση σε θεσμικούς επενδυτές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα η παρουσίαση που έκαναν οι εκπρόσωποι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε θεσμικούς επενδυτές και Τράπεζες, αναφορικά με την πρόταση εξαγοράς ομολόγων λήξης 2017 και την πρόθεση της εταιρείας να προχωρήσει σε νέα πενταετή έκδοση. 

Μετά τη σημερινή παρουσίαση, που έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης, θα ακολουθήσει σειρά συναντήσεων με διαχειριστές διεθνών κεφαλαίων στο Λονδίνο και σε άλλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπου υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.