Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, στο Συνέδριο του IENE “Oil Refining, Storage and Retail in SE Europe”

Την πεποίθησή του ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ θα αποτελέσει έναν ισχυρό περιφερειακό ενεργειακό Όμιλο στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και στα Βαλκάνια -τα οποία έχουν κομβική σημασία, καθώς είναι η μια από τις δυο «πόρτες» της Ευρώπης προς τις περιοχές που παράγουν ενεργειακά προϊόντα- εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο διήμερο Συνέδριο του ΙΕΝΕ, με θέμα «Διύλιση, Αποθήκευση & Εμπορία Πετρελαιοειδών στην ΝΑ Ευρώπη», που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να συμβάλει αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών, σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Ο κ. Στεργιούλης επεσήμανε ότι κυρίαρχο ζήτημα σήμερα για τον κλάδο αποτελεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διύλισης, η οποία πλήττεται σημαντικά εξαιτίας του υψηλού κόστους συμμόρφωσης στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που θέτει η Ε.Ε., οι οποίες όμως δεν υφίστανται στις ανταγωνιστικές περιοχές όπως η Τουρκία, η Μέση Ανατολή και η ΝΑ Ασία. Ως αποτέλεσμα, όπως είπε, τα διυλιστήρια της ΝΑ Ευρώπης βιώνουν αδυσώπητο διεθνή ανταγωνισμό και η θέση τους καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτη. «Όντας στην άκρη της Ευρώπης, το ύψος των εξαγωγών μας ανέρχεται στο 60% της συνολικής παραγωγής, σε σύγκριση με το μέσο όρο (15%) της Ευρωπαϊκής Διύλισης, ένας αριθμός που δείχνει με σαφήνεια την πρόσθετη επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση προς μια κοινωνία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, σημειώνοντας με έμφαση ότι «η πορεία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ομαλά και με το ελάχιστο δυνατό κοινωνικό κόστος». Παράλληλα, υποστήριξε πως οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η αύξηση του κόστους για εκπομπές άνθρακα, θα καθιστούν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά. 

«Ενόψει του ενεργειακού μετασχηματισμού που θα απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις σε έρευνα, καινοτομία, νέες παραγωγικές μονάδες και υποδομές, τα ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως ανταγωνιστικός και καινοτόμος πάροχος ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών» δήλωσε ο κ. Στεργιούλης και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος κινείται επενδυτικά σε δύο (2) στρατηγικές κατευθύνσεις: στην επαναδραστηριοποίηση στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην ενίσχυση του πλούσιου εγχώριου δυναμικού σε ΑΠΕ.


Όσον αφορά τις επενδύσεις σε Ε&Π, η ΕΛΠΕ:

  • Ενεργεί ως διαχειριστής της κοινοπραξίας 50:50 με την Edison για την παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου, όπου πέρυσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απόκτηση σεισμικών δεδομένων 2 και 3 διαστάσεων, η επεξεργασία των οποίων βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
  • Έχει ανακηρυχθεί “Προτιμητέος Επενδυτής” σε δυο (2) χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας (Άρτα-Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησος).
  • Έχει υποβάλει προσφορές για 3 περιοχές του Ιονίου, μεμονωμένα ή σε κοινοπρακτικά σχήματα με μεγάλες διεθνείς εταιρίες (Total, Edison).

Όσον αφορά τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, ο Όμιλος ΕΛΠΕ ήδη:

  • Προωθεί έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, έχοντας 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης καθώς και σε λειτουργία.
  •  Συμμετείχε με επιτυχία στον πρώτο διαγωνισμό για νέους Φ/Β σταθμούς στο τέλος του 2016 και προχωρεί πλέον στην κατασκευή 3 Φ/Β πάρκων σε ιδιόκτητους χώρους, συνολικής ισχύος 8,6 MW.
  • Υλοποιεί πρόγραμμα εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε πρατήρια και εγκαταστάσεις του Ομίλου, στο πλαίσιο του συστήματος αυτο-παραγωγής (net-metering).

Επίσης, με στόχο τη διερεύνηση των τεχνολογικών εξελίξεων σχετικά με τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενα με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς Φορείς. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του Ομίλου αφορούν  τα βιοκαύσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης.

Παράλληλα, ο Όμιλος πρωτοπορεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εναλλακτικών ενεργειακών υποδομών στην χώρα μας. 

Συγκεκριμένα:

  • Εγκατέστησε τα πρώτα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, ήδη από τον Απρίλιο του 2011, σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων.
  • Αναπτύσσει από το 2013 στο δίκτυο πρατηρίων (ΕΚΟ & ΒΡ) που διαθέτει, σημεία εφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ.
  • Λειτουργεί ήδη Πρότυπο Πρατήριο Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, το οποίο διαθέτει εκτός από τα συμβατικά καύσιμα και όλα τα εναλλακτικά, δηλαδή υγραέριο, συμπιεσμένο φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα διάθεσης υδρογόνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ αναφέρθηκε εκτενώς στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, λέγοντας ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τον Όμιλο, με καταγραφή ιστορικών υψηλών στην αύξηση της παραγωγής στους 14,8 εκατ. ΜΤ, στα καθαρά κέρδη που ανήλθαν σε €329 εκατ., αλλά και στις  εξαγωγές που ξεπέρασαν τους  8,6 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση 25%. Θετικές επιδόσεις κατέγραψαν όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου, με τα Πετροχημικά να αυξάνουν τη συνεισφορά τους στα €100 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε €100 εκατ., με τις περισσότερες θυγατρικές να επιτυγχάνουν αύξηση μεριδίων αγοράς στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές βοήθησαν στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην χρηματοπιστωτική αγορά, όπως επιβεβαίωσε η επιτυχής έκδοση νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, ύψους €375 εκατ., με τοκομερίδιο 4,875%.

«Το μέλλον είναι γεμάτο προκλήσεις, κινδύνους και μεταβολές. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ισχυρός, σταθμίζει τις εξελίξεις και να είστε βέβαιοι πως θα αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν», κατέληξε στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ.