Ομιλία CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη στο ετήσιο συνέδριο ERTC

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το ετήσιο τριήμερο Συνέδριο της ERTC (European Refining Technology Conference), το οποίο διενεργείται παράλληλα με την Παγκόσμια Σύνοδο για τα Πετροχημικά (Global Petrochemicals Summit). Η «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Τεχνολογία Διύλισης – ERTC», είναι το μεγαλύτερο και πλέον επιδραστικό Συνέδριο του κλάδου Διύλισης της Ευρώπης και συγκεντρώνει περισσότερους από 560 επαγγελματίες από τους φορείς εκμετάλλευσης διυλιστηρίων, τα πετροχημικά εργοστάσια και τους προμηθευτές τεχνολογίας,  οι οποίοι μοιράζονται πληροφορίες για την αγορά, τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούνται διεθνώς. Το Συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διύλισης σε διαφορετικό κράτος, πραγματοποιείται εφέτος στην Αθήνα με την υποστήριξη 36 βασικών χορηγών του κλάδου Διύλισης, ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και φιλοξενεί συνολικά 49 ομιλητές που θεωρούνται ηγετικές μορφές του κλάδου.

Κατά την ομιλία του στην έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης εξέφρασε την πλήρη δέσμευση του Ομίλου να συνεισφέρει ουσιαστικά στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, αλλά και να επανέλθει σε σταθερούς ρυθμούς Ανάπτυξης.

Ο κ. Στεργιούλης χαρακτήρισε ως «ιστορικό καθήκον προς την ίδια την χώρα» τη συστηματική εξερεύνηση και αξιοποίηση των εθνικών αποθεμάτων Υδρογονανθράκων και υποστήριξε ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής, αποφάσισε να  διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό, εκμεταλλευόμενος την γνώση των επιστημόνων του για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του ελλαδικού χώρου και συνάπτοντας συνεργασίες με εταιρίες κύρους όπως η Total, η ExxonMobil και η Edison.

Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό του ενεργειακού μίγματος έως το 2040, ενώ ο ενεργειακός μετασχηματισμός και η σταδιακή μετάβαση προς τις ΑΠΕ και τις άλλες πηγές χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, θα απαιτήσουν τεράστιες επενδύσεις σε έρευνα και υποδομή και θα διαρκέσουν δεκαετίες, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν με χαμηλό κόστος για την κοινωνία και χωρίς να διαταραχθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ υπογράμμισε τη σημασία του κλάδου Διύλισης για την ελληνική οικονομία, καθώς κατέχει τη 2η θέση στον κλάδο της μεταποίησης με την αξία παραγωγής να φτάνει τα €14.3 δις και ηγείται των εξαγωγών, με την συνολική τους αξία να ξεπερνά τα €7,5 δις, όπως καταδεικνύει μελέτη του ΙΟΒΕ. Μάλιστα, ο  συνολικός αντίκτυπος του κλάδου είναι ακόμα μεγαλύτερος, λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας που παράγεται στη διύλιση προκύπτουν €2,7 ΑΕΠ στην εθνική οικονομία, ενώ για κάθε 1 θέση εργασίας στον κλάδο αντιστοιχούν άλλες 9 θέσεις απασχόλησης για τον τόπο.

Ωστόσο, υποστήριξε με έμφαση ότι για να διασφαλισθούν οι προοπτικές και η βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης, είναι αναγκαία η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, το μέσο σωρευτικό κόστος των διαφόρων νομοθετημάτων της ΕΕ κατά την περίοδο 2000-2012 μείωσε την ανταγωνιστικότητα του τομέα κατά 25%, ενώ ιδιαίτερα τα διυλιστήρια των κρατών-μελών που βρίσκονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες προκλήσεις εξαιτίας μειωμένης ζήτησης περιφερειακών πετρελαϊκών προϊόντων, υψηλών τιμών ενέργειας και κόστους απασχόλησης, αλλά και της επιβάρυνσης για περιβαλλοντική συμμόρφωση που δεν υφίσταται σε γειτονικά κράτη της Μεσογείου. Για τον  λόγο αυτό είναι αναγκαία, όπως είπε, η μετάβαση από τη νομοθεσία που εφαρμόζει μονόπλευρα η ΕΕ σε μια παγκόσμια συμφωνία για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, οι κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς ΑΠΕ, βιοκαυσίμων και  ηλεκτροκίνησης, θα πρέπει να ληφθούν με γνώμονα όλες τις τεχνικές πτυχές, αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν.

Αναφερόμενος στην ηγετική παρουσία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ο κ. Στεργιούλης υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθει ο Όμιλος στην άκρως ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά και σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ήταν η «Αριστεία Λειτουργίας». Όπως εξήγησε, ο όρος «Υπερ-απόδοση» (over-performance) αποδίδει καλύτερα την συλλογική διάσταση αυτής της προσέγγισης και ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των πραγματικών λειτουργικών περιθωρίων και των διεθνών περιθωρίων.

Οι 6 ακρογωνιαίοι πυλώνες για υγιή υπερ-απόδοση, η οποία εγγυάται την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του Ομίλου ΕΛΠΕ σε διεθνές επίπεδο, είναι:

•             Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων

•             Ενεργειακή αποδοτικότητα

•             Λειτουργική βελτιστοποίηση σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες

•             Επιλογή αργού πετρελαίου

•             Αναπροσανατολισμός προς ένα εξαγωγικό επιχειρηματικό μοντέλο

•             Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως τόνισε ο CEO της ΕΛΠΕ, τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης έχουν ήδη αποτυπωθεί θετικά για τον Όμιλο, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της λειτουργίας εγκαταστάσεων, της βελτιστοποίησης του εφοδιασμού, της μεγιστοποίησης των συνεργιών μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, της εξασφάλισης ευνοϊκότερων όρων πίστωσης και κερδοφόρων διαπραγματεύσεων, αλλά και της σύναψης συμφωνιών με μια σειρά από κρατικές εταιρείες πετρελαίου που οδήγησαν σε αριστοποίηση της παραγωγής. Παράλληλα, οι εξαγωγές εκτοξεύτηκαν από 15% το 2008 στο επιβλητικό 56% το 2016, έτος κατά το οποίο ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ σε παραγωγή, όγκους πωλήσεων και κερδοφορία, με την ίδια τάση να συνεχίζεται και το 2017.

«Σήμερα η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η γεωγραφική θέση της χώρας, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και οι διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται, καταδεικνύουν ότι ο ενεργειακός τομέας μπορεί να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα οδηγήσουν σε Ανάπτυξη», υποστήριξε ο κ. Στεργιούλης και ολοκληρώνοντας την ομιλία του στο ετήσιο Συνέδριο της ERTC, πρόσθεσε: «Αλλά πάνω απ’ όλα, η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, μια νέα γενιά που έχει λάβει κορυφαία εκπαίδευση. Είναι οι εξειδικευμένοι νέοι επιστήμονες, που είναι περιζήτητοι σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις στις οικονομικά προηγμένες χώρες του κόσμου. Πολλοί παραμένουν εδώ και αποτελούν την ιδανική επιλογή για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα».