Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια στέκεται αρωγός στο έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του τελεστηρίου της Ελευσίνας

Με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ξεκινά, άμεσα, η εκπόνηση της Μελέτης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Τελεστηρίου, στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. 

Το Τελεστήριο βρίσκεται στο νότιο άκρο της Πομπικής Οδού του Ιερού της Δήμητρας και της Κόρης, ενώ τα σημερινά ερείπια ανήκουν στις τέσσερις τελευταίες οικοδομικές φάσεις. Το τετράγωνο σχήμα του οφείλεται στο σχέδιο που εκπόνησε ο Ικτίνος, το οποίο ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε. Σε κάθε μια από τις πλευρές του Τελεστηρίου υπήρχαν οχτώ σειρές βαθμίδων, από τις οποίες οι μυούμενοι παρακολουθούσαν τα μυστήρια.

Ο Όμιλος ανέλαβε τη χορηγία για την εκπόνηση της Αρχαιολογικής Μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του χώρου, ενώ η υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, ανάμεσα στον πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και στον μελετητή, αρχιτέκτων – μηχανικό. 

Η πρωτοβουλία αυτή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εντάσσεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με επίκεντρο την πόλη της Ελευσίνας.