Νέα Κατακύρωση Περιοχής για Έρευνα & Παραγωγή Υ/Α στην Αίγυπτο

Η κρατική εταιρεία Ganoub El Wadi της Αιγύπτου, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού παραχωρήσεων για Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων (International 2006 Bid Round-1).
 
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., στo πλαίσιo της στρατηγικής της για ανάπτυξη του τομέα Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων, συμμετείχε στον ως άνω διαγωνισμό μέσω κοινοπραξίας αποτελούμενης από την  Melrose Resources (40%) ως διαχειριστή, την Oil Search (30%) και την  Ελληνικά Πετρέλαια (30%).  Η GANOPE ενημέρωσε την κοινοπραξία ότι είναι ο πλειοδότης για την περιοχή  Mesaha στην ¶νω Αίγυπτο. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής της περιοχής Mesaha στην κοινοπραξία, υπόκειται στην τελική έγκριση της κυβέρνησης και την υποβολή των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων. H περιοχή Mesaha, καλύπτει έκταση 56.930 τ. χλμ στο νοτιοδυτικό άκρο της Δυτικής Ερήμου στην ¶νω Αίγυπτο, στα σύνορα με το Σουδάν.
 
Σχολιάζοντας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Ε. N. Χριστοδούλου είπε:
 
«Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που αποκτήσαμε  δικαιώματα σε μια ακόμη περιοχή της Αιγύπτου, μετά την πρόσφατη παραχώρηση του W. Obayed. Η περιοχή Mesaha, καλύπτει μια τεράστια ανεξερεύνητη έκταση, περίπου το 50% του χερσαίου ελλαδικού χώρου, έχοντας σημαντικές δυνατότητες για την ανακάλυψη πετρελαίου. Η περιοχή αυτή είναι συμπληρωματική στις υπόλοιπες  ερευνητικές δραστηριότητες μας στην Αίγυπτο, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία μας στην χώρα».