Νέα ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου (Λιβύη)

Η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ ανακοινώνει την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην γεώτρηση C1-NC210. Η γεώτρηση, που εκτελέστηκε με την ευθύνη και επίβλεψη της αυστραλιανής εταιρείας Woodside Energy ΝΑ, βρίσκεται στην λεκάνη του Μουρζούκ, 1000 χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης και 150 χιλιόμετρα νότια του παραγωγικού κοιτάσματος φυσικού αερίου Al Wafa. Η γεώτρηση C1-NC210 έφτασε σε τελικό βάθος 808 μέτρα. 

Οι μετρήσεις έδωσαν ενδείξεις ύπαρξης ζωνών που περιέχουν υδρογονάνθρακες.
Με την πρώτη δοκιμή παραγωγής που έγινε στην ζώνη Awaynat Wanin επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη φυσικού αέριου, με παραγωγή 5,7 εκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου την ημέρα (MMscfd) με άνοιγμα βαλβίδας 72/64 της ίντσας. Η μέγιστη δυνατή παραγωγή (AOF) υπολογίστηκε στα 10,7 MMscfd.
Με την δεύτερη δοκιμή παραγωγής στην ζώνη Mrar M7 επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη φυσικού αέριου, με παραγωγή 5,8 εκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου την ημέρα (MMscfd) με άνοιγμα βαλβίδας 72/64 της ίντσας. Η μέγιστη δυνατή παραγωγή (AOF) υπολογίστηκε στα 13,0 MMscfd.

Η εταιρεία Woodside Energy (N.A.) εκτέλεσε την γεώτρηση ως διαχειριστής της κοινοπραξίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύμβασης : «΄Eρευνας και Διανομής της Παραγωγής» με τον Κρατικό Οργανισμό Πετρελαίου της Λιβύης.
Οι μετέχοντες της κοινοπραξίας για αυτή την σύμβαση : «΄Eρευνας και Διανομής της Παραγωγής»  και τα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως εξής :
Woodside Energy (N.A.) Ltd. 45% (διαχειριστής)
Repsol Exploration Murzuq 35%
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 20%

Η εκτίμηση των ανακαλυφθέντων αποθεμάτων αερίου θα γίνει μετά την επανεξέταση των γεωλογικών στοιχείων της περιοχής και την τοποθέτηση και εκτέλεση γεωτρήσεων περιχάραξης.