Κατάθεση προσφορών για τις υπό παραχώρηση χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέθεσαν σήμερα, 06 Φεβρουαρίου 2015,  προσφορές για τις υπό παραχώρηση  περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας  και της ΒΔ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή είναι απόρροια του δηλωμένου ενδιαφέροντος του Ομίλου για την ανάπτυξη του τομέα Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων της χώρας μας. Όπως είναι γνωστό, ήδη τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ηγούνται, ως διαχειριστής, επιχειρηματικού σχήματος  με την Ιταλική Edison και την Ιρλανδική Petroceltic, στο οποίο έχει παραχωρηθεί, κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, η περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου και έχουν ξεκινήσει τις ερευνητικές εργασίες.

Ο Όμιλος σημειώνει ότι: «Για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτουν στον Ελλαδικό χώρο και το εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό τους, η ενεργός συμμετοχή στις διεργασίες Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων στη χώρα μας αποτελεί φυσική επιλογή. Όλες οι σχετικές αποφάσεις και ενέργειες διέπονται από ενδελεχή τεχνική και οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση, η δε πορεία των ερευνητικών εργασιών και επενδύσεων  καθορίζεται από  αμιγώς τεχνικά και επιχειρηματικά κριτήρια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η προσέγγιση θα επιφέρει άριστα αποτελέσματα, τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Ελλάδα».