Η DIAXON χορηγός βράβευσης αριστούχων φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 Η DIAXON χορηγός βράβευσης αριστούχων φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δύο αριστούχους φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Μ.Β.Α. «Master in Business Administration» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης επιβράβευσε η DIAXON, συμμετέχοντας ως χορηγός βραβείων στην λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017.

Τα βραβεία στους δύο αριστούχους της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, αφορούσαν στην καταβολή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού για τον καθένα απόφοιτο και απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της DIAXON κ. Γ. Ζαγκλιβερινό. 

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων υποστήριξης και ενίσχυσης της νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας, που υλοποιεί ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τομείς που συνεχίζουν να αποτελούν βασικούς άξονες της κοινωνικής του δράσης.

Σε ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης για την συμμετοχή της DIAXON, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Α. Καραμπίνης απένειμε τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ζαγκλιβερινό.

 Η DIAXON χορηγός βράβευσης αριστούχων φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης