Γιώργος Αλεξόπουλος: «Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Μετασχηματίζεται»

Την στρατηγική του Ομίλου ΕΛΠΕ για την επίτευξη του ενεργειακού του μετασχηματισμού και την εναρμόνιση με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050, ανέπτυξε ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα των εργασιών του διήμερου διαδικτυακού Συνεδρίου που διοργανώνει το ΙΕΝΕ, με θέμα "Green Liquid Fuels of the Future" («Τα Πράσινα Υγρά Καύσιμα του Μέλλοντος»).

«Είναι ξεκάθαρο ότι η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται και επηρεάζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα λειτουργικά μας μοντέλα. Αντιμετωπίζουμε αυτή την εξέλιξη ως μια ευκαιρία για τον μετασχηματισμό του Ομίλου, βελτιώνοντας  τις βασικές μας δραστηριότητες, αλλά και αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενέργειας, ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις του μέλλοντος», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξόπουλος, σημειώνοντας ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ υλοποιεί με γοργά βήματα ένα καλά σχεδιασμένο πλάνο για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, αγκαλιάζοντας νέες λύσεις και τεχνολογίες.

Σύμφωνα με Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων της ΕΛΠΕ, βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου είναι:

  • η βελτίωση των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής απόδοσης και υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού,
  • η  αξιοποίηση προγενέστερων επενδύσεων, με αναβαθμίσεις που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία, καθώς και
  • η διαφοροποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, ώστε ο Όμιλος να αποκτήσει σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, να επεκταθεί στον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, και, παράλληλα, να διερευνήσει νέες ευκαιρίες που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον ενεργειακό μετασχηματισμό, επενδύουμε σε καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και προχωράμε σε απανθρακοποίηση των διεργασιών μας εστιάζοντας στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην ψηφιοποίηση και στις καινοτόμες τεχνολογίες και, ταυτόχρονα, εισάγουμε ανανεώσιμες πρώτες ύλες και επαναχρησιμοποιούμε αποβλήτα όπως το μαγειρικό λάδι και τα πλαστικά, για να δημιουργήσουμε τα ‘πράσινα καύσιμα’ του μέλλοντος» τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος, μιλώντας στην ενότητα για τον «Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας σε σχέση με το Όραμα 2050» ("The Transformation of the Industry and its Vision 2050").

Όπως είπε ο κ. Αλεξόπουλος, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επικαιροποιεί το στρατηγικό του πλάνο και εξετάζει τα επενδυτικά έργα που θα υλοποιήσει, με στόχο τον μετασχηματισμό των παραγωγικών του δραστηριοτήτων και την παραγωγή σε ευρεία κλίμακα «πράσινων» καυσίμων, χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 10% έως το 2030, με παράλληλη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και στα 3 διυλιστήρια που λειτουργεί, ενώ προχωρά με γοργά βήματα στον ψηφιακό του μετασχηματισμό, μέσω του οποίου θα μπορεί να εξοικονομεί 50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, εστιάζοντας στα βιοκαύσιμα 2ης και 3ης γενιάς, στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου, σε τεχνολογίες αξιοποίησης απορριμμάτων, υποδομών αποθήκευσης και δημιουργίας βιοδιυλιστηρίων.

Αναφερόμενος στη στρατηγική ανάπτυξης στον τομέα των ΑΠΕ, ο κ. Αλεξόπουλος χαρακτήρισε ως «εμβληματικό έργο» το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 204 MW και προϋπολογισμού  130 εκατ. ευρώ, που κατασκευάζεται στην Κοζάνη και υποστήριξε ότι ο στόχος που έχει τεθεί για  300 MW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το τέλος του 2021 και συνολικά 600 MW έως το 2025, θα υλοποιηθεί μέσω της οργανικής ανάπτυξης του Ομίλου, αλλά και με στοχευμένες εξαγορές. Συνολικά, όπως είπε, ο Όμιλος ΕΛΠΕ διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,3 GW (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά, Βιομάζα), το οποίο βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

«Δεν υπάρχει μία τεχνολογία και μία μοναδική λύση για να πετύχουμε τους στόχους για κλιματική ουδετερότητα» κατέληξε στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προσθέτοντας ότι ο τομέας διύλισης μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα. Αρκεί όπως είπε, να υπάρξει στήριξη του κλάδου για την παραγωγή προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα - όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες τεχνολογίες - καθώς θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε βάθος χρόνου, που για να υλοποιηθούν χρειάζεται ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο και σταθερή φορολογία.