Εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων Αυτοπαραγωγής σε Πρατήρια της ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ

Το πρώτο έργο εφαρμογής του προγράμματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά συστήματα υλοποίησε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε επτά (7) επιλεγμένα πρατήρια της ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Η χρηματοδότηση και υλοποίηση της επένδυσης πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, με την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας Εμπορίας, ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει μέχρι και το 1/3 της ετήσιας κατανάλωσης του κάθε πρατηρίου, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Είναι ενδεικτικό ότι, η συνολική ισχύς της επένδυσης ανέρχεται σε 75,25kW και ισοδυναμεί με την πλήρη ηλεκτροδότηση είκοσι τριών (23) ελληνικών νοικοκυριών για έναν ολόκληρο χρόνο, ενώ οι εκπομπές CO2 αναμένεται να περιοριστούν τουλάχιστον κατά 80 τόνους ετησίως.

Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε σε 91.600€ (1,21€/Wp) και η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 14.000€.

Τα Φ/Β συστήματα αυτοπαραγωγής, διαφέρουν σημαντικά από την προηγούμενη «γενιά» Φωτοβολταϊκών συστημάτων που τροφοδοτούσαν το δίκτυο μέσω αποκλειστικής σύνδεσης και αποζημιώνονταν με επιδοτούμενο τιμολόγιο.

Θεσπίστηκαν με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014), που επιτρέπει την εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να σχεδιαστεί και να διαστασιολογηθεί το κατάλληλο Φ/Β σύστημα που θα είναι οικονομικά βιώσιμο, απαιτείται πλέον να γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός (και όχι λογιστικός) και να υπάρχει  αναλυτικός έλεγχος των μηνιαίων καταναλώσεων, της ωριαίας ζήτησης, της περιοδικότητας της κατανάλωσης, των πιθανών μελλοντικών αλλαγών στη ζήτηση, του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην πράξη, το Φ/Β σύστημα συνδέεται με την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και μέσω αυτής στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ένα μέρος της παραγόμενης ενέργειας καταναλώνεται στην εγκατάσταση, ενώ η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται στο δίκτυο, η οποία μετά «συμψηφίζεται» με άλλες καταναλώσεις της εγκατάστασης, (π.χ. βραδινές ώρες). Ο τελικός ενεργειακός συμψηφισμός παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας -γνωστός με τον όρο “net-metering”-  γίνεται σε ετήσια βάση. Το μέλλον των Φ/Β με ενεργειακό συμψηφισμό, είναι ο συνδυασμός τους με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

 

Εφαρμογή του Προγράμματος Αυτοπαραγωγής στον Όμιλο ΕΛΠΕ

Τα επτά (7) επιλεγμένα – ιδιόκτητα πρατήρια EKO και BP όπου υλοποιήθηκε το πρώτο έργο εφαρμογής του προγράμματος αυτοπαραγωγής στον Όμιλο ΕΛΠΕ, με την εγκατάσταση μικρών Φ/Β, είναι: 

Όλα τα Φ/Β έχουν ήδη συνδεθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, που καταναλώνεται από τα πρατήρια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghgfhdg