Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Γρηγόρη Στεργιούλη

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Γρηγόρη Στεργιούλη:

«Σχετικά με τις συναντήσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. από κοινού με την Αμερικανική Εταιρεία EXXONMOBIL και τη Γαλλική TOTAL με τον  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, το αντικείμενο των συναντήσεων περιέχεται με ακρίβεια στα Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν από την Αντιπροεδρία και το ΥΠΕΝ. Οτιδήποτε άλλο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.»