Διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε συνέχεια δημοσιευμάτων περί «προκλήσεων» και «σκοπέλων προς άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις», ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις ότι:  

 • Μετά την έναρξη της εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α65/28.06.2015) το σύνολο των άμεσων ενεργειών των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ είχε γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους  και τη διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς.

  Ειδικότερα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:
   
 • Προχώρησαν αμέσως σε αύξηση των πιστώσεων, που παρέχουν σε μεγάλες φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Διατήρησαν το σύνολο των μέχρι σήμερα συνήθων τρόπων συναλλαγής είτε με εμβάσματα είτε με επιταγές, εντός των πιστωτικών ορίων.
 • Αποδέχθηκαν αμέσως την πραγματοποίηση πληρωμών και με μετρητά, για διευκόλυνση των συναλλασσομένων, χωρίς περιορισμούς στο ποσό.
 • Επέκτειναν το χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους, με σκοπό την πλήρη κάλυψη του συνόλου των αναγκών των πελατών τους.
   
 • Ήδη, η διάθεση καυσίμων από τα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προς την αγορά διεξάγεται από όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου με ικανοποιητικό τρόπο.
   
 • Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσουν να αποτελούν εγγυητή του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με καύσιμα, με απόλυτο σεβασμό στους πελάτες τους και τους Έλληνες καταναλωτές.