Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου/Εννεαμήνου 2017: Δηλώσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

 

 

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. κ. Ευστάθιου Τσοτσορού:

«Τα θετικά αποτελέσματα Γ΄ Τριμήνου σε συνδυασμό με το ρεκόρ παραγωγής 11,13 εκατ. Μ.Τ. και όγκου πωλήσεων 12,1 εκατ. Μ.Τ. για το εννεάμηνο, οδήγησαν σε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας και ταμειακών ροών εννεαμήνου, αποτυπώνοντας με σαφήνεια την προσήλωσή μας στην υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού 2015-2017, για σταθεροποίηση της υψηλής κερδοφορίας του Ομίλου, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, χρηματοοικονομική εξυγίανση, εξωστρέφεια, αλλά και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στην εγχώρια αγορά.
Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη εννεαμήνου διαμορφώθηκαν στα €313 εκατ. καταγράφοντας άνοδο 71% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA έφτασαν στα €663 εκατ., αυξημένα κατά 28% συγκριτικά με το 2016, μεγέθη που αποτελούν ιστορικό υψηλό. Σημαντική επίσης ήταν και στο Γ’ Τρίμηνο του 2017 η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους σε ποσοστό 22%, ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός και η δανειακή μόχλευση μειώθηκε περαιτέρω. Παράλληλα, ξεκινήσαμε ήδη τη διαδικασία για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων τραπεζικών δανειακών συμβάσεων λήξεως 2018, μια εξέλιξη που θα επιφέρει επιπλέον θετικές επιπτώσεις στο μέσο κόστος επιτοκίου δανεισμού του Ομίλου.
Μέσω της διαρκούς προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγικής εκμετάλλευσης και, ταυτόχρονα, επενδύοντας σταθερά στους τομείς της Ασφάλειας και της Υγείας του προσωπικού, ενισχύοντας την τεχνογνωσία, αλλά και διατηρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές σε τεχνολογικό επίπεδο, ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα των διυλιστηρίων μας. Δημιουργήθηκε έτσι, το κατάλληλο πλαίσιο για να καταγραφεί νέο ρεκόρ παραγωγής στους 11,13 εκατ. Μ.Τ., παρά τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, επί ενάμιση μήνα, για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης.
Οι διεθνείς συμφωνίες και οι ακολουθούμενες πολιτικές προμήθειας αργού, η πλήρης εκμετάλλευση και αριστοποίηση της παραγωγής, τα υψηλά διεθνή περιθώρια, η ενίσχυση της θέσης της Εμπορίας στην εγχώρια αγορά, ο εξωστρεφής προσανατολισμός και οι εμπορικές συνεργασίες που συνάπτουμε οδήγησαν σε αυξημένες πωλήσεις εννεαμήνου, βελτίωσαν περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ενισχύοντας και σταθεροποιώντας την αυξητική τάση των ταμειακών ροών, διαμορφώνοντας ιδιαίτερα θετικές προοπτικές έτους, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή προμερίσματος €0,15 ανά μετοχή για το 2017.
Στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος 2017-2021 και των στόχων ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού και της συμβολής μας στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Όμιλος δρομολόγησε την σταδιακή ψηφιοποίηση διαδικασιών και λειτουργίας, την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Επανασχεδιάζει επίσης τη θέση του στο Φυσικό Αέριο και τον Ηλεκτρισμό και αυξάνει σταθερά το χαρτοφυλάκιό του σε έργα ΑΠΕ, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενσωμάτωση των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
Στις ραγδαίες ενεργειακές εξελίξεις που συντελούνται στην Ελλάδα και στις άλλες περιοχές ενδιαφέροντός του, ο Όμιλος ΕΛΠΕ δεν στέκεται παρατηρητής, αλλά συνδιαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις εξελίξεις. Ο διαφαινόμενος εντοπισμός Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο είναι μια εξέλιξη, η οποία με την αναμενόμενη επιβεβαίωσή της αναβαθμίζει ενεργειακά και γεωστρατηγικά τον ρόλο της χώρας. Σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό εγχείρημα τόσο για τον Όμιλο όσο και για το μέλλον της χώρας, η συμμετοχή εταιρειών εγνωσμένου κύρους όπως είναι η Total, η ExxonMobil και η Edison, φέρει τη σφραγίδα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που συνεργάζεται  μαζί τους ως αξιόπιστος εταίρος.»

       Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. κ. Γρηγόρη Στεργιούλη:

«Η σταθεροποίηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα και στο Γ’ Τρίμηνο του 2017, όπου τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν στα €206 εκατ. - και μάλιστα παρά την διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας λόγω εργασιών συντήρησης - αποτελεί την παρακαταθήκη για να αντιμετωπίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

Ιδιαίτερα εάν ληφθούν υπόψιν τα νέα ρεκόρ που καταγράφει ο Όμιλος σε επίπεδο εννεαμήνου, με ιστορικό υψηλό παραγωγής παρά τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων διύλισης στους 12,1 εκατ. Μ.Τ., αυξημένα συγκρίσιμα EBITDA κατά 28% στα €663 εκατ. και εκτόξευση των καθαρών κερδών κατά 71%, σε σύγκριση με πέρσι, το 2017 αναμένεται να επιτευχθούν ιστορικά ισχυρά αποτελέσματα.
Σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων ήταν, η  υπεραπόδοση των Διυλιστηρίων μας σε Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στην αγορά αργών, η αριστοποίηση του εφοδιασμού εξαιτίας των διεθνών εμπορικών συμφωνιών μας, η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην εγχώρια αγορά.
Ταυτόχρονα, η απρόσκοπτη και εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του σύνθετου έργου αποκατάστασης, αναβάθμισης και επανεκκίνησης των εγκαταστάσεών μας στην Ελευσίνα - με το διυλιστήριο να βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία και να ενισχύει ουσιαστικά τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου - καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας του άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ.
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ διαθέτει τους ανθρώπους, τη τεχνογνωσία, τα οικονομικά μεγέθη και, παράλληλα, έχει όραμα και στρατηγικό σχεδιασμό για να διαμορφώσει - από θέση ισχύος - τις εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας, στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η συνεργασία μας με κολοσσούς όπως η TOTAL, η ExxonMobil και η EDISON για τον εντοπισμό Υ/Α στον ελλαδικό χώρο, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά  το διεθνές κύρος των ΕΛΠΕ, ενώ ο πιθανός εντοπισμός αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων είναι βέβαιο πως θα αναδείξει νέες προοπτικές για τον Όμιλο, τον τόπο και την εθνική οικονομία.
Τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας.»