Αποτελέσματα Β' Τριμήνου/Εξαμήνου 2018: Δηλώσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσοτσορού και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σιάμισιη

Δήλωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιου Τσοτσορού:

 

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία του. Τα οικονομικά αποτελέσματα Β’ τριμήνου με ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων καθαρών κερδών 151 εκατ. ευρώ και EBITDA 307 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 243% και 34% αντίστοιχα έναντι του 2017, διαμόρφωσαν και τα αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2018 σε ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων κερδών.

Η συνέχιση της ισχυρής κερδοφορίας, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, αναδεικνύει  την προσήλωση των επιχειρηματικών μονάδων στους Στρατηγικούς στόχους του Ομίλου.

Η διατήρηση της παραγωγής στο ιστορικά υψηλό επίπεδο και η επίτευξη νέου ρεκόρ πωλήσεων. Η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού με ρεκόρ εξαγωγών και ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών στην Εμπορία και στην Έρευνα και Παραγωγή υδρογονανθράκων. Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 14%, καθώς και η περαιτέρω μείωση των συνολικών υποχρεώσεων, διαμορφώνουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για το σύνολο του έτους.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού μας τίθεται πλέον η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικής παρουσίας μας, η ταχεία ολοκλήρωση του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ και η προσαρμογή του σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 

Δήλωση αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ανδρέα Σιάμισιη: 

 

Η θέση του Ομίλου ως μια από μεγαλύτερες και πιο ισχυρές εταιρίες στον κλάδο των καυσίμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνεται από τα ιδιαίτερα θετικά του αποτελέσματα. Τα σύγχρονα διυλιστήρια και η πολύ καλή λειτουργία όλων των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου, μέσα σε ένα περιβάλλον διύλισης το οποίο, παρά τη σημαντική μείωση που κατέγραψε σε σχέση με πέρυσι, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα θετικό, μεταφράζονται σε αντίστοιχα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατέγραψε νέα ρεκόρ στα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA (473 εκατ. ευρώ, +25%), στα καθαρά κέρδη (225 εκατ. ευρώ, +34%), ενώ ιδιαίτερα ισχυρά είναι και τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις και ιστορικά υψηλά σε πολλά επιμέρους θέματα.

Σημαντικό βήμα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο ήταν η ολοκλήρωση του προγράμματος αναχρηματοδότησης σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ δανείων, με σημαντικότατη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και του κόστους δανεισμού για τον Όμιλο.  Η άριστη συνεργασία και στήριξη από το ελληνικό και ξένο τραπεζικό σύστημα σε όλες τις συναλλαγές, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την αξιοπιστία και την ισχυρή θέση που έχουν τα ΕΛΠΕ. 

Στις σημαντικές εξελίξεις της περιόδου εντάσσεται η ανακοίνωση της κοινοπραξίας TOTAL-EXXON-ΕΛΠΕ ως «επιλεγείς αιτών» για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις δυο θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Όλα τα πιο πάνω, είναι κυρίως αποτέλεσμα των πολύχρονων συνεχών προσπαθειών όλων των στελεχών και εργαζομένων στον Όμιλο, οι οποίοι χειρίστηκαν με υπευθυνότητα και επιτυχία όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια της συνεχιζόμενης κρίσης και αποτελούν διασφάλιση για την περαιτέρω βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Είμαστε σίγουροι ότι το 2018 θα είναι μια ακόμη πιο καλή χρονιά για τα ΕΛΠΕ.