Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου/Εξαμήνου 2018

Ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων κερδών και ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα παρά τη μείωση σε περιθώρια διύλισης και ισοτιμία δολαρίου και τις προγραμματισμένες συντηρήσεις διυλιστηρίων

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα, Α’ Εξαμήνου και Β’ Τριμήνου 2018. Τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA κατά ΔΠΧΠ ανήλθαν στα €307 εκατ. στο Β’ Τρίμηνο 2018 έναντι €152 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οδηγώντας τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάμηνο στα €473 εκατ. (+25%), ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €151 εκατ. για το Β’ Τρίμηνο (έναντι €44 εκατ. πέρυσι) και €225 εκατ. (+34%) στο Α’ Εξάμηνο.  Ο κύκλος εργασιών για το τρίμηνο ανήλθε σε €2.5 δισ. ενώ για το εξάμηνο σε €4.7 δισ., καθώς αντανακλά τις αυξημένες τιμές και τους υψηλούς όγκους πωλήσεων.

Εξαιρώντας την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω αποθεμάτων, καθώς και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα Συγκρίσιμα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Tα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Β’ Τριμήνου ανέρχονται στα €187 εκατ., έναντι €228 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2017, με το Α’ Εξάμηνο στα €336 εκατ. έναντι €457 εκατ.

- Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Β’ Τριμήνου ανήλθαν στα €66 εκατ. έναντι €98 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2017, ενώ τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάμηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα  €128 εκατ., έναντι €224 εκατ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο τρίμηνο αλλά και το εξάμηνο, αντανακλούν κυρίως τη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος διύλισης καθώς τα διεθνή περιθώρια μειώθηκαν, ενώ ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση έχει και η ενδυνάμωση του Ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων CO2, ενώ περιορισμένη επίπτωση είχε η προγραμματισμένη συντήρηση στα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός του Β’ Τριμήνου, με περαιτέρω βελτίωση των μονάδων παραγωγής και σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία από το Γ’ Τρίμηνο.

Για το σύνολο του Α΄ Εξαμήνου 2018, η παραγωγή διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στους 7,65 εκατ. τόνους, ενώ οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν τους 8,27 εκατ. τόνους, με κύριο στοιχείο την αύξηση των εξαγωγών κατά 10% στους 5 εκατ. τόνους, συνεισφέροντας το 60% των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατέγραψαν μείωση λόγω κυρίως των όγκων πωλήσεων ΔΕΗ και των ναυτιλιακών καυσίμων.

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική του θέση, ο Όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο κόστος καθώς σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 14% στο εξάμηνο, σαν αποτέλεσμα και της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης για το 2018.

Τέλος, σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί η επίσημη έναρξη και ο καθορισμός σειράς ενεργειών στον τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθώς και της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης του Ομίλου, κάτι που θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα επόμενα χρόνια.

 

Αύξηση διεθνών τιμών αργού και ευρώ

Η μονομερής επαναφορά από τις ΗΠΑ των κυρώσεων κατά του Ιράν, είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των διεθνών τιμών αργού για το Β’ Τρίμηνο, παρά τον έλεγχο της παραγωγής των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ, με την τιμή Brent να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο Β’ Τρίμηνο στα $75/bbl, σημειώνοντας αύξηση +10% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2018, και σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ($51/bbl).

Οι μακροοικονομικές και οι πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ευρώ, στα 1,19 δολάρια κατά μέσο όρο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1,10 δολάρια).

Η ενίσχυση των περιθωρίων ντίζελ και η ομαλοποίηση των περιθωρίων μαζούτ, ήταν οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των διεθνών περιθωρίων στη Μεσόγειο, με τα περιθώρια Hydrocracking αυξημένα στα $5,7/bbl, έναντι $4,4/bbl πέρυσι, ενώ τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα $5,4/bbl, μειωμένα σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2017 ($6,1/bbl).

 

Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων εμφανίστηκε μειωμένη κατά 2% στο Β΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με πέρυσι, με το συνολικό όγκο να ανέρχεται στα 1,5 εκατ. τόνους, με την κατανάλωση καυσίμων κίνησης να σημειώνει μικρή άνοδο 0,5%. Αύξηση σημείωσε η αδασμολόγητη αγορά, με τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά αεροπορικών (+11%) και ναυτιλιακών (+3%) καυσίμων λόγω τουριστικής κίνησης.  

 

Ολοκλήρωση αναχρηματοδότησης, περαιτέρω μείωση χρηματοοικονομικού κόστους 

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε εντός του Β’ Τρίμηνου 2018 η αναχρηματοδότηση των τραπεζικών δανείων ύψους €900 εκατ., με βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας του Ομίλου. Συγκεκριμένα υπεγράφησαν:

 • Η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους €400 εκατ., με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών, λήξης 2023.

 • Ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους $250 εκατ., τριετούς διάρκειας.

Επιπλέον αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €240 εκατ., που είχε συναφθεί το 2016 για αποπληρωμή ευρωομολόγου. Οι παραπάνω κινήσεις διασφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ βελτιώνουν σημαντικά τους όρους και την ευελιξία χρηματοδότησης.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο Β’ Τρίμηνο 2018 ανήλθαν στα €37 εκατ., μειωμένα κατά 10% σε σχέση με πέρυσι και 20% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2017, ενώ μετά την υπογραφή των παραπάνω δανειακών συμβάσεων αναμένεται η περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) για το Β’ Τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα €152 εκατ., με τον Καθαρό Δανεισμό στα €1,9 δισ. και το Συντελεστή Μόχλευσης στο 43%, μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.

 

Σημαντικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, η κοινοπραξία της Total (40% - διαχειριστής), ExxonMobil (40%) και ΕΛ.ΠΕ. ανακοινώθηκε ως «Επιλεγείς Αιτών» για τις δύο θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Αναφορικά με τη πώληση του ΔΕΣΦΑ, υπεγράφη στις 20/07/2018 η σύμβαση πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ (35% για τα ΕΛΠΕ και 31% για το ΤΑΙΠΕΔ) στην κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A. έναντι συνολικού τιμήματος €535 εκατ., ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής στους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας του Ομίλου ΔΕΠΑ, στις 13 Ιουλίου 2018, η ΔΕΠΑ υπέγραψε συμφωνία με την Attiki Gas BV (θυγατρική της Shell Gas BV)  για την εξαγορά του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής.

  

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2018 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

 

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Το Β’ Τρίμηνο 2018, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €136 εκατ. (-24%), με τα αντίστοιχα του Α’ Εξαμήνου 2018 στα €248 εκατ. (-32%).

 • Οι πωλήσεις και η παραγωγή στο Β’ Τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα 4,2 (-2%) και 3,7 (-5%) εκατ. τόνους αντίστοιχα, καθώς επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα συντήρησης των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

 • Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 10,6 δολ. ανά βαρέλι, λόγω βελτιωμένης λειτουργίας των διυλιστηρίων και αριστοποίησης του μίγματος κατεργασίας αργού.

 • Η απόδοση ενδιάμεσων κλασμάτων ανήλθε στο 50%, ενώ αυτή του μαζούτ στο 12%, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου εν όψει εφαρμογής των νέων κανονισμών για ναυτιλιακά καύσιμα, μετά την επένδυση στο διυλιστήριο Ελευσίνας.

 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

 • Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων (+27%) είχαν θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία, με τα Συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται στα €27 εκατ. (+15%), με το σύνολο του Εξαμήνου στα €53 εκατ. (+4%)

 

ΕΜΠΟΡΙΑ

 • Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε €25 εκατ., με το Α’ Εξάμηνο να διαμορφώνεται στα €38 εκατ.

 • Στην Εγχώρια Εμπορία η μείωση όγκων πωλήσεων, κυρίως λόγω πτώσης στους όγκους της ΔΕΗ, διαμόρφωσε το Συγκρίσιμο EBITDA B’ Τριμήνου στα €12 εκατ. (-6%).

 • Η λειτουργική κερδοφορία στη Διεθνή Εμπορία, επηρεάστηκε από τη μείωση χονδρικών πωλήσεων στη Βουλγαρία, με το Συγκρίσιμο EBITDA B’ Τριμήνου στα €13 εκατ. (-5%).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

 • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €4 εκατ., λόγω μείωσης των όγκων πωλήσεων (-19%).

 • Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα - €2 εκατ., καθώς επηρεάστηκε από το σταμάτημα για συντήρηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες εμπορικών και λιανικών πωλήσεων παρουσιάζουν βελτιωμένη κερδοφορία.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

 
 
Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:  210-6302399

Email: [email protected]