Αποτελέσματα Α΄Τριμήνου 2015

Θετικά αποτελέσματα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης και υψηλών εξαγωγών

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ενέκρινε σήμερα τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο. Οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων ήταν τα ισχυρά περιθώρια διύλισης, οι αυξημένες εξαγωγές και οι βελτιωμένες αποδόσεις από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημειώνεται, όμως, ότι οι συνθήκες, τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, παραμένουν ευμετάβλητες με σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους για το υπόλοιπο της χρονιάς. Στόχος της νέας Διοίκησης είναι να ισχυροποιήσει τη θέση των ΕΛΠΕ ως περιφερειακού Ομίλου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και να αυξήσει τη συνεισφορά του στην Ελληνική Οικονομία.

«Αναφερόμενη στο πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, η Διοίκηση δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της Εταιρείας προς τις οικογένειες των θυμάτων και επανέλαβε τη σημασία που πρέπει να δίνεται διαρκώς στην ασφαλή λειτουργία και διενέργεια όλων των εργασιών συντήρησης, καλώντας όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες της να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ κάτω από τη σκιά της πρωτοφανούς οδύνης που προκάλεσε το περιστατικό της 8/5/2015 τονίζει ότι ήδη έχει λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών, μιας και η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητο αγαθό που η προστασία του δεν επιδέχεται εκπτώσεις και συμβιβασμούς.»

Θετικό διεθνές περιβάλλον: Σταθεροποίηση διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, βελτιωμένα Ευρωπαϊκά περιθώρια διύλισης και περαιτέρω ενδυνάμωση δολαρίου έναντι του ευρώ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2015, σημειώθηκε αύξηση στη διεθνή ζήτηση για προϊόντα πετρελαίου επηρεαζόμενη, μεταξύ άλλων, από τις χαμηλές τιμές αργού, την οικονομική ανάκαμψη σε αρκετές αγορές και τις ψυχρότερες καιρικές συνθήκες στο Β. Ημισφαίριο. Σαν αποτέλεσμα, επιβραδύνθηκε η πτώση των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου το οποίο, κατά μέσο όρο, κυμάνθηκε στα $54 το βαρέλι.

Το δολάριο συνέχισε την πορεία ισχυροποίησής του έναντι του ευρώ και διαμορφώθηκε στα 1,13 δολάρια/ευρώ κατά μέσο όρο για το Α’ Τρίμηνο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2003.

H αύξηση της ζήτησης για προϊόντα, κυρίως στην Ευρώπη, το χαμηλό κόστος ενέργειας, λόγω των μειωμένων τιμών αργού και οι βελτιωμένες συνθήκες προσφοράς πρώτων υλών οδήγησαν σε περαιτέρω ισχυροποίηση τα διεθνή περιθώρια διύλισης κατά το Α’ Τρίμηνο. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα $6,8/bbl (Α’ Τριμ. 2014: $2,2/bbl), τα υψηλότερα επίπεδα που κατεγράφησαν σε Α’ Τρίμηνο τα τελευταία 20 χρόνια, λόγω υψηλών διεθνών τιμών βενζίνης, ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $7,2/bbl (Α’ Τριμ. 2014: $3,4/bbl).

Ελληνική Αγορά: Αύξηση ζήτησης καυσίμων, λόγω πετρελαίου θέρμανσης.

Οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό κυρίως με το χαμηλότερο κόστος λόγω κυρίως διεθνών τιμών, καλύτερης λειτουργίας του συστήματος επιδόματος θέρμανσης και της μείωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης, οδήγησαν σε διπλασιασμό της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, με την εγχώρια αγορά καυσίμων να σημειώνει σημαντική άνοδο κατά 22%, στα 1,9 εκατ. τόνους. Σταθερή, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρέμεινε η ζήτηση για καύσιμα κίνησης.

Οικονομικά αποτελέσματα και κύριες επιχειρηματικές εξελίξεις.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA που απεικονίζουν τη λειτουργία ανήλθαν σε €205 εκατ., κυρίως λόγω των επιδόσεων του κλάδου Διύλισης, ενώ τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €55 εκατ.

Θετικά ήταν και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τα οποία επηρεάστηκαν από ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων ύψους €49 εκατ. Τα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €155 εκατ. ενώ τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €18 εκατ.

Οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, κυρίως εν όψει του προγράμματος συντήρησης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου στο Β’ Τρίμηνο 2015 καθώς και την αύξηση των αποθεμάτων στα πλαίσια της εμπορικής αριστοποίησης (contango trading). Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €2,1 δισ., μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 54%. Παρά τις βελτιωμένες ταμειακές ροές των τελευταίων τριμήνων, οι συνθήκες ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία συνεχίζουν να δημιουργούν δυσανάλογη επιβάρυνση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τη θέση του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος συντήρησης (full turnaround) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου και η σταδιακή εκκίνηση των μονάδων αναμένεται τον Ιούνιο. Επιπλέον, εργασίες συντήρησης (κυρίως decoking) πραγματοποιούνται στη μονάδα flexicoker του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σταδιακά εντός περιόδου 5-6 εβδομάδων ενώ οι υπόλοιπες μονάδες του διυλιστηρίου συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνητικές εργασίες στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου, από διεθνή κοινοπραξία, στην οποία τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχουν ως διαχειριστής (operator), με τη διεξαγωγή γεωλογικών μελετών.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Α’ Τριμ. 2015 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Το Α’ Τριμ., τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €173 εκατ., με την παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου στα 4 εκατ. τόνους.

Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς σημείωσαν αύξηση 25%, κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και αύξησης μεριδίων σε βασικά προϊόντα, ενώ οι εξαγωγές στα 1,9 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 40%, οδήγησαν τις συνολικές πωλήσεις στα 3,6 εκατ. τόνους (+30%).

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Τα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου οδήγησαν τα συγκρίσιμα EBITDA στα €19 εκατ. Οι εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω την καθετοποίηση με τον κλάδο Διύλισης.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 31%, λόγω ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, οδήγησε τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €4 εκατ.

Τα μερίδια αγοράς σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε όλα τα προϊόντα, καθώς η στρατηγική διαχείρισης δικτύου και ανάπτυξης διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων αποδίδει σημαντικά οφέλη.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 8%, καθώς οι χαμηλές διεθνείς τιμές οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης, ενώ αυξήθηκε περαιτέρω και η καθετοποίηση με τα διυλιστήρια του Ομίλου.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €10 εκατ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά του Ομίλου ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη ανήλθε στα €10 εκατ., λόγω μειωμένης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικούς πελάτες, παρά την αύξηση όγκου πωλήσεων των ΕΠΑ.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €-1 εκατ., καθώς το μεταβατικό ρυθμιστικό πλαίσιο επηρέασε σημαντικά την παραγωγή και την κερδοφορία.

 


ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

 

€ εκατ.

 

 

 

    

  Α' Τρίμηνο 2014

  Α’ Τρίμηνο 2015

% Δ

Στοιχεία αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

 

 

 

 

2.790

3.616

30%

Πωλήσεις

 

 

 

 

2.077

1.879

-9%

EBITDA

 

 

 

 

25

155

-

Συγκρίσιμα EBITDA 1

 

 

 

 

51

205

-

Καθαρά Κέρδη

 

 

 

 

(38)

18

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

 

 

 

 

(19)

55

-

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

 

 

 

 

4.505

3.836

-15%

Καθαρός Δανεισμός

 

 

 

 

2.333

2.085

-11%

Δανειακή Μόχλευση

 

 

 

 

52%

54%

-

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων
 
 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:     210-6302399

Email:  [email protected]                                                           

 

E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ.:     210-6302241

Email:  [email protected]

 

Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου

Τηλ.:     210-6302197

Email:    [email protected]