Ανώτατες Διακρίσεις για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια

Σημαντικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο των “Environmental Awards 2016”. 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διακρίθηκε με:

•    Tο ΧΡΥΣΟ Βραβείο (GOLD Award) στην ενότητα Sustainable Energy Intensive Industry, αναφορικά με την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εξοικονόμηση ενέργειας και οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, η ορθολογική διαχείριση πόρων και αποβλήτων και η μείωση των εκπομπών.
    
•    Το ΧΡΥΣΟ Βραβείο (GOLD Award), στην ενότητα Sustainable Business, για την πολιτική και  στρατηγική της Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία ενσωματώνεται στις δράσεις της μέσω καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογικών πρακτικών, δράσεων προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ενέργειας.

Τα “Environmental Awards” επιβραβεύουν τις καλύτερες πρακτικές αξιοποίησης Διαδικασιών και Πρωτοβουλιών για την προστασία του Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και καινοτόμα βιώσιμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα, που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης, από Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Η απονομή των φετινών βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Το Χρυσό Βραβείο για την ενότητα Sustainable Energy Intensive Industry εκ μέρους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρέλαβε ο κ. Στυλιανός Τριανταφύλλου, Ανώτερος Διευθυντής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου (ΒΕΑ), ο  οποίος υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Ομίλου για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία και στα κτήρια, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Το Χρυσό Βραβείο για την ενότητα Sustainable Business παρέλαβε παρέλαβε εκ μέρους της ΕΚΟ ο κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, Γενικός Διευθυντής Εγχώριας & Διεθνούς Εμπορίας, ο οποίος στις δηλώσεις του επεσήμανε: «Εμείς στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από νωρίς εντοπίσαμε ότι οι εταιρίες που θα επιβιώσουν στο μέλλον είναι αυτές που είναι καινοτόμες, ανταγωνιστικές, σέβονται το περιβάλλον, λειτουργούν με ασφάλεια και επενδύουν με γνώμονα το μέλλον και όχι το παρόν. Αυτά υλοποιούμε και γι αυτό βραβευόμαστε επανειλημμένα, εδώ και χρόνια.»