ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ -"Safe & Secure Company of the Year"

Υψηλές διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο της διοργάνωσης “Security & Fire Awards 2021", που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/11/2021.

Ο Όμιλος αναδείχθηκε “Safe & Secure Company of the Year" και κατέκτησε τέσσερα βραβεία στις εξής ειδικές κατηγορίες:

  • 1.11 Πετρέλαιο & Πετροχημικά: Έργο Πυροσβεστικού Δικτύου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας (Winner)
  • 2.2.4. Ανταπόκριση σε Έκτακτες Ανάγκες: Ομάδα διάσωσης απεγκλωβισμού από περιορισμένους χώρους και σημεία σε ύψη χωρίς πρόσβαση σε συνεργασία της Active Point και της Ομάδας Πυρασφάλειας – ΒΕΑ (Gold award)
  • 2.4.3. Συστήματα Ανίχνευσης Διαφυγής Αερίων: Έργο περιμετρικής ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και εξοπλισμού πυροπροστασίας στις BEA για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη μείωση των επιπτώσεων από ενδεχόμενο συμβάν σε γειτονική εγκατάσταση υγραερίων (Gold award)
  • 2.5.5. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη: Αξιοποίηση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στα Πλαίσια Επιτήρησης Απαιτήσεων ΥΑΕ / Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Γενικής Συντήρησης (GTA 2020) ΕΛΠΕ / ΒΕΑ (Gold award)

Πρόκειται για την επιβράβευση μιας σειράς δράσεων εκπαιδευτικού, υποστηρικτικού αλλά και μόνιμου χαρακτήρα πολιτικών και έργων Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Η συνεχής βελτίωση και η επίτευξη άριστων επιδόσεων τόσο σε θέματα Ασφάλειας Διεργασιών όσο και σε θέματα Ασφάλειας Προσωπικού, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και κινητοποίηση για την επίτευξη των στόχων του.

Η αναγνώριση των προσπαθειών για την διασφάλιση της Υγείας, της Ασφάλειας και της Ευεξίας των εργαζομένων, αποδεικνύει ότι αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα και βασική επιχειρηματική αξία του Ομίλου για όλες τις δραστηριότητές του.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ -"Safe & Secure Company of the Year"
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση απονομής των βραβείων. Διακρίνονται (από αριστερά): Ιωσήφ Βασιλειάδης, Υποδιευθυντής Τμήματος Πυρασφάλειας ΒΕΑ, Γεώργιος Καβαθάς, Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος ΒΕΑ, Γεώργιος Καραγιαννόπουλος, Υποδιευθυντής Τμήματος Πυρασφάλειας ΒΕΕ, Μαρία Αγάθου, Υποδιευθύντρια Τμήματος Μελετών - Κατασκευών ΒΕΕ, Αντώνιος Παππάς, Υποδιευθυντής Τμήματος Υγιεινής & Ασφάλειας ΒΕΑ