Εθελοντικές Δράσεις Καθαρισμού Παραλιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, υλοποιήσαμε το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023, παράλληλες εθελοντικές δράσεις καθαρισμού της παραλίας του Ασπροπύργου και του παράκτιου μετώπου Καλοχωρίου.
Εθελοντικές Δράσεις Καθαρισμού Παραλιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Περισσότεροι από 140 εθελοντές, εργαζόμενοι με τις οικογένειες τους, συμμετείχαν στις εν λόγω δράσεις, καθαρίζοντας την παραλία και συλλέγοντας πάνω από 2,4 τόνους απορριμμάτων.

Με τη συγκεκριμένη εθελοντική δράση συμβάλλουμε στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και συνεισφορά του ανθρωπίνου δυναμικού μας στην Ελλάδα, σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, ενώ αντικατοπτρίζεται η Εταιρική μας Υπευθυνότητα , προάγοντας την ομαδικότητα και τη συνεργασία.