Ενημέρωση για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27 Ιουνίου 2024

Η Τακτική Γενική Συνέλευση λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης θα ξεκινήσει στις 12:30.