Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πρώην Α.Τ.Ε.Ι.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κατά την περίοδο Νοέμβριος 2023 -Απρίλιος 2024. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://internshipprograms.helleniqenergy.gr/

Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στη HELLENiQ ENERGY δίνουμε προτεραιότητα στη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρονται θέσεις απασχόλησης μέσω του Προγράμματος Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών πρώην Α.Τ.Ε.Ι., μια σημαντική δράση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, για τη νέα γενιά. 

Το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές να απασχοληθούν σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι ειδικότητες αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:
 

Ειδικότητες Α.Τ.Ε.Ι.

Μηχανολογίας

Πολιτικών Μηχανικών

Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος/Αντιρρύπανσης

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Marketing & Επικοινωνίας

Οικονομικών Επιστημών – Λογιστικής

Πληροφορικής

 

Πληροφορίες Προγράμματος:

  • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών πρώην Α.Τ.Ε.Ι. αφορά σε εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης για την απόκτηση πτυχίου.
  • Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν Βεβαίωση Επάρκειας Πρακτικής (Α.Τ.Ε.Ι.).
  • Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κατά την περίοδο: Νοέμβριος 2023 – Απρίλιος 2024.

Αιτήσεις Συμμετοχής για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών πρώην Α.Τ.Ε.Ι. 2023:
Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 06/10/2023 έως και την Κυριακή 15/10/2023. 


Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής και να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  https://internshipprograms.helleniqenergy.gr/ 

Για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Απασχόλησης Α.Τ.Ε.Ι, παρακαλούμε για την αποστολή του αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]