Αποτελέσματα Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε τη λίστα των επιτυχόντων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024
HELLENiQ ENERGY-Αποτελέσματα του Προγράμματος Υποτροφιών 2023 για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης “Proud of Youth”, η HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει άριστους νέους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, υλοποιώντας για ενδέκατη συνεχή χρονιά πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών.

Σε συνέχεια της από 10 Απρίλιου 2023 σχετικής ανακοίνωσης/προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, επελέγησαν από την αρμόδια επιτροπή ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

PA-00015-14698-KZR60
PA-00015-14868-KH4SZ
PA-00015-13787-THWF7
PA-00015-09497-RWZ8T
PA-00015-09187-NU950
PA-00015-15179-CXQXZ
PA-00015-15137-2493P
PA-00015-14317-WBCF6
PA-00015-15128-PK1ZC
PA-00015-10218-PFSIS
PA-00015-14222-MJZ0U
PA-00015-09501-26JSZ
PA-00015-14541-5UZ39
PA-00015-08769-UTX7V
PA-00015-09473-ZFV9Y
PA-00015-15004-9BXLT
PA-00015-11775-CNLKJ
PA-00015-09487-KHXDR
PA-00015-14155-2K435
PA-00015-15097-UXXH9
PA-00015-13281-MEKRR
PA-00015-08835-VHIAT


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους και να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία!