Βασίλης Τσάιτας

Ο κ. Τσάιτας είναι Group CFO και έχει ενταχθεί στο δυναμικό της HELLENiQ ENERGY από το 2011.

Τσάιτας
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου

Βιογραφικό

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος ΜΒΑ από το INSEAD. Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και διαθέτει 20ετή εμπειρία στα χρηματοοικονομικά και τη στρατηγική στον ενεργειακό τομέα.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Shell Hellas, όπου κατείχε τη θέση του Financial Controller. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στον τομέα επενδυτικής τραπεζικής της HSBC στο Λονδίνο, με εξειδίκευση σε συγχωνεύσεις κι εξαγορές για Ευρωπαϊκές εταιρείες στον κλάδο πετρελαίου, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ διαθέτει και επαγγελματική εμπειρία στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Εργάζεται στη HELLENiQ ENERGY από το 2011, έχοντας αρχικά την ευθύνη για τις Σχέσεις με Επενδυτές και αγορές κεφαλαίων, με συμμετοχή σε σημαντικά στρατηγικά έργα του Ομίλου. Από τον Φεβρουάριο του 2022, κατέχει τη θέση του Group CFO.