Κωνσταντίνος Πανάς

Ο κ. Πανάς είναι Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ Δ.Ε.Π.Π.Π.. Έχει ενταχθεί στο δυναμικό της HELLENiQ ENERGY από το 1989.

Κωνσταντίνος Πανάς
Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών , Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ Δ.Ε.Π.Π.Π.

Βιογραφικό

Είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). 

Το 1989 προσελήφθη στην ΕΚΟ στο τμήμα προγραμματισμού του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης. Το 1996 ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου του τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ ΑΕ).    

Το 1998 τοποθετήθηκε στη θέση του Διευθυντή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και στη συνέχεια, το 2007, στη θέση του Διευθυντή Εφοδιασμού και Διεθνών Πωλήσεων. Από το 2010 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών στη HELLENiQ ENERGY.