Ιωάννης Παπαθανασίου

Ο κ. Παπαθανασίου είναι Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. από το 2019.  

Ioannis Papathanassiou
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
LinkedIn Profile

Βιογραφικό

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Μέχρι και το 2002 ασχολήθηκε επαγγελματικά με την Εμπορία Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κτιρίων, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Ι. Δ. Παπαθανασίου ΑΕ».  

Η Κοινοβουλευτική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 2000, όταν εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Επικρατείας με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ενώ επανεξελέγη Βουλευτής στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών τα έτη 2004, 2007, 2009 και τον Μάιο του 2012.  

Κατά την Κυβερνητική του θητεία, άσκησε αρχικά τα καθήκοντα του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου και Καταναλωτή, από τον Μάρτιο του 2004 έως και τον Σεπτέμβριο του 2007. Το 2005 ανέλαβε επιπροσθέτως και το χαρτοφυλάκιο για τα ζητήματα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου.  

Τη χρονική περίοδο από 19/9/2007 μέχρι 7/1/2009 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος σε θέματα Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τον Ιανουάριο του 2009 ορίστηκε Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.  

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη HELLENiQ ENERGY είχε θητεύσει και την περίοδο από 27/2/2014 έως 4/5/2015. 

Στη μακρά επαγγελματική του σταδιοδρομία κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Γενικός Γραμματέας στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για μία εξαετία μέχρι το 1993 και ακολούθως αναδείχθηκε στη θέση του Προέδρου ΕΒΕΑ έως το 2000. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) το 1993, ενώ την περίοδο 1991-1992, ήταν σύμβουλος του Υπουργού Βιομηχανίας σε θέματα Ενέργειας.