Γεώργιος Δημόγιωργας

Ο κ. Δημόγιωργας είναι Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίων και έχει ενταχθεί στο δυναμικό της HELLENiQ ENERGY από το 1985.  

Γεώργιος Δημόγιωργας
Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίων

Βιογραφικό

Είναι Χημικός Μηχανικός (B.Sc.), απόφοιτος του Polytechnic University of New York, Η.Π.Α, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) από το ίδιο πανεπιστήμιο, με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό Διεργασιών, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Θερμοδυναμική και Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Το 1985 προσλήφθηκε στην πρώην ΕΛΔΑ Α.Ε. και ανέλαβε διάφορες θέσεις ευθύνης έως το 1998. Από το 1998 έως το 2007 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής και στη συνέχεια Διευθυντής Εφοδιασμού Μεταφορών, Πωλήσεων, και Διαχείρισης Κινδύνου στη Γενική Διεύθυνση Εφοδιασμού και Εμπορίας ΕΛΠΕ Α.Ε..   

Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε Ανώτερος Διευθυντής του Διυλιστηρίου Ελευσίνας και στη συνέχεια, έως το 2015, Ανώτερος Διευθυντής Διακίνησης του Συγκροτήματος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας καθώς και συντονιστής του Έργου Αριστοποίησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το 2015 έως και τον Ιανουάριο του 2019 ανέλαβε τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης των Διυλιστηρίων του Ομίλου και στη συνέχεια τη Διεύθυνση του Τομέα Διακίνησης, Τεχνικής Υποστήριξης, R&D και Μετεξέλιξης των Διυλιστηρίων του Ομίλου. Σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διυλιστηρίων. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Δ.Σ. της θυγατρικής Global S.A., μέλος του Δ.Σ. της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. και είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε..