Γεώργιος Αλεξόπουλος

Ο κ. Αλεξόπουλος είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων. Έχει ενταχθεί στο δυναμικό της HELLENiQ ENERGY από το 2007.

Γεώργιος Αλεξόπουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ , Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου

Βιογραφικό

Είναι κάτοχος πτυχίου MBA (1998) από το Harvard Business School και πτυχίων M.Sc. (1993) και B.Sc. (1992) in Chemical Engineering από το Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Ως Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου, είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και τη διαχείριση των στρατηγικών έργων και συμμετοχών του Ομίλου (ΔΕΠΑ / Elpedison / ΑΣΠΡΟΦΟΣ) και την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.  

Συμμετέχει στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Διυλιστηρίων (European Petroleum Refiners Association) ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος από το 2012.  

Κατείχε τη θέση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης σε διεθνή όμιλο επιχειρήσεων (SETE S.A.), με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας από το 1998 μέχρι το 2006, έχοντας παράλληλα την ευθύνη παρακολούθησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου. 

Προηγουμένως διατέλεσε στέλεχος σε διάφορες τεχνικές και επιτελικές θέσεις των εταιρειών Stone & Webster, Molten Metal Technology, Merck, Dow Corning, Dow Chemical στις Η.Π.Α., μεταξύ 1993 και 1997.