Αντώνης Μουντούρης

Ο κ. Μουντούρης είναι Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου και έχει ενταχθεί στο δυναμικό της HELLENiQ ENERGY από το 2006. 

Αντώνης Μουντούρης
Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου
LinkedIn Profile

Βιογραφικό

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη Διαχείριση και Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων από το ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.   

Εργάζεται στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, και της κλιματικής αλλαγής. Εκπροσωπεί τον Όμιλο στις σχετικές ομάδες εργασίας διεθνών και ελληνικών οργανισμών, όπως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία, Ασφάλεια και το Περιβάλλον (CONCAWE) του European Fuel Manufacturers Association (FuelsEurope) και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε τεχνικά, ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά πάνω σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.