Άγγελος Κόκοτος

Ο κ. Κόκοτος είναι Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και έχει ενταχθεί στο δυναμικό της HELLENiQ ENERGY από το 1989.

Angelos Kokotos
Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου

Βιογραφικό

Είναι Χημικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Αρχικά, εργάστηκε ως Μηχανικός στη Διακίνηση και Απώλειες και κατόπιν ως Προϊστάμενος Απωλειών & Διευθυντής Προσωπικού στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου. Διετέλεσε, επί μία πενταετία, αντιστοίχως, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ, καθώς και Πρόεδρος της DIAXON A.B.E.E.. Τα τελευταία οκτώ χρόνια είναι Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου.