Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών & Συνδεδεμένων Εταιρειών

Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ενοποιούνται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και διαθέτουν ιστότοπο μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις τους, περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα. Για τις οικονομικές καταστάσεις των υπολοίπων θυγατρικών εταιρειών, επιλέξτε «Έτος» για την εμφάνιση των αντίστοιχων αρχείων.

ΕταιρείαΙστότοπος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.https://www.helpe.gr/el/the-group/financial-results/financial-statements
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕhttp://www.eko.gr
EKOTA KΩ Α.Ε.http://www.ekotako.gr/
EKO ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕhttp://www.eko.gr
ΕKO ΚΥΠΡΟΣ LTD (πρώην ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΣ LTD)https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00454043/filing-history
JUGOPETROL ADhttp://www.jugopetrol.co.me/en/
EKO BULGARIA EADhttps://www.eko.bg/en/
EKO SERBIA AD BEOGRADhttp://www.ekoserbia.com/en/
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.http://www.elpetbalkaniki.gr/
ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.http://www.vardax.gr/
OKTA AD -SKOPJEhttp://www.okta-elpe.com/en/
HELLENiQ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.http://www.elperes.gr/
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.http://www.helpe-larco-servion.gr/
ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.http://www.helpe-larco-kokkinou.gr/
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε.http://energeiaki-pylou-methonis.gr/
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.http://www.asprofos.gr/
ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕhttp://www.diaxon.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.http://www.helpe-patraikos.gr/
HELLENiQ UPSTREAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑwww.helpe-upstream.gr
HELLENiQ ENERGY CONSULTING Α.Ε.http://www.helpe-international-consulting.com/
OTSM Α.Ε.http://otsmsa.com
ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.http://aten-energeiaki.gr/
HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.http://helpe-westkerkyra.gr/index.html
HELLENIQ UPSTREAM ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.http://www.helpe-seaofthrace.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Β.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.https://www.helpe-peloponnisos.gr/
HELLENiQ UPSTREAM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.http://www.helpe-ep-holding.gr/index.html
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε.https://www.helpe-artapreveza.gr/
ElpeFuture Α.Ε.https://elpefuture.gr 
SE Chronus ΕΠΕ (2 έως 19)https://sechronus.gr 
Kozilio 1 IKEhttps://kozilio1.gr
Kozilio 2 IKEhttps://kozilio2.gr
HELLENiQ ENERGY Digital Α.Ε.https://helleniqenergydigital.com/
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.https://www.elperesaiolikaparka.com/
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.https://www.aioliki-energeiaki-evoias-sa.gr
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.https://www.elperesaiolikaparka.com/
HELLENiQ ENERGY REAL ESTATE Α.Ε.http://www.helleniqrealestate.com/

 

 

2022

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία